Кременчуцька газета
Kremenchuk, Poltava Oblast, Ukraine
Неділя, 7 Березня 2021
Facebook Twitter Instagram Кременчуцька газета на Youtube

Вы здесь

Скандальна "Кліар Енерджі-Кременчук", у прихильності до якої прив’язували нардепа Шаповалова, заявляє про фактори збитковості підприємства

22 січня 2021 12:00

У Кременчуці їй всюди - зелене світло. А ось під Полтавою фірмі не везе.

 

Не щастить, так не щастить. Скандальну фірму "Кліар Енерджі-Кременчук", преференції для якої на Деївському звалищі Кременчука, звідки влада Віталія Малецького стусаном під зад викинула німецького інвестора, пов’язують з нардепом Юрієм Шаповаловим. Тож у Кременчуці їй всюди - зелене світло.

А ось під Полтавою фірмі не щастить. Мало того, що вона має сплатити борги, але ще й виявляється, фірма має фактори збитковості підприємства. Про все це мовою рішень судів.

Минулого року Ковалівська сільська рада Полтавського району звернулась до господарського суду Полтавської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кліар Енерджі-Кременчук"  про стягнення 500000,00 грн. заборгованості згідно договору про соціально - економічну співпрацю б/н  від 16.08.2018р.

Як стало відомо у суді, 16 серпня 2018 року Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (далі по тексту - Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК» (далі по тексту - Відповідач) укладено договір про соціально-економічну співпрацю б/н (далі по тексту-Договір).

Згідно преамбули вказаного Договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК», в особі директора Дяковського Сергія Васильовича, що діє підставі Статуту підприємства, з однієї сторони (надалі - Компанія), та КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, в особі Ковалівського сільського голови Бублика Олександра Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні) іншої сторони (далі - Ковалівська сільська рада), разом іменуються Сторони, визнаючи необхідність реалізації проекту з будівництва комплексу по збиранню та утилізації біогазу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів, (надалі - Комплекс) і беручи до уваги спільні наміри Сторін, уклали Договір про соціально-економічну співпрацю (надалі - Договір).

Згідно п. 1.1 Договору Сторони за Договором зобов`язуються у межах, визначених чинним законодавством з метою здійснення фінансування соціально-економічного розвитку території Ковалівської сільської ради протягом діяльності ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК» території сільської ради, а також з метою:

          впровадження нових енергозберігаючих технологій;

          зменшення викидів парникових газів:

          вживання комплексних заходів щодо ефективного та відповідального поводження з відходами, збільшення рівня їх утилізації;

          залучення інвестицій у розвиток інфраструктури населених пунктів Полтавської області;

          створення додаткових робочих місць;

          забезпечення соціальних гарантій для працівників;

          накопичення позитивного досвіду співпраці між місцевими громадами і Компанією  та подальше його поширення;

          розробки та реалізація екологічних проектів, вживання заходів з виховання екологічної свідомості жителів Полтавської області;

          визначення напрямків з найбільш ефективного використання соціальних інвестицій Компанії на території області:

          покращення екологічного стану довкілля Полтавського регіону

добровільно об`єднати зусилля на засадах справедливості, добросовісності та розумності і з метою реалізації проекту «Впровадження інвестиційного проекту з будівництв комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії системою збору та утилізації біогазу збору біогазу на Полтавському міському звалин твердих побутових відходів» (надалі - Проект), який знаходиться за адресою: м. Полтава, Полтавський район, територія Ковалівської сільської ради.

Сторони в п. 1.2 Погодили, що реалізація Проекту буде здійснюватися за рахунок Компанії.

В розділі 2 сторони погодили обов`язки сторін, зокрема п. 2.1.5-2.1.6 відповідач взяв на себе наступні обов`язки:

- одноразово, протягом бюджетного року, зарахувати па благодійний рахунок Ковалівської сільської ради кошти в сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень для соціально-економічного розвитку Ковалівської територіальної громади за реквізитами: МФО 899998, ЄДРПОУ 38019526, р/р 31517921016404 в УДКСУ у Полтавському районі. Оплату провести наступним чином:

          - з дати підписання цього договору протягом 30 днів провести оплату у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) гри;

           - залишок у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) оплатити протягом 30 днів з моменту вводу в експлуатацію установки по Проекту та відпуску в мережу електричної енергії.

-           Додатково, за власної ініціативи, на протязі дії договору дегазації сплачувати щорічно Ковалівсьісій сільській Раді соціальний внесок у сумі 250 000,00 гривень з моменту введення в експлуатацію, комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії з системою збору та утилізації біогазу збору біогазу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів та відпуску в мережу електричної енергії до ДП «ЕНЕРГОРИНОК».

Позивач зазначає, що відповідач ввів в експлуатацію установку про Проекту на відпуск в мережу електричної енергії в грудні 2018 р.

Відповідачем з дати підписання Договору були проведені наступні оплати:

-           17.08.2018 року Відповідач перерахував на рахунок Ковалівської сільської ради кошти в сумі 250 000 грн. 00 коп.

Позивач вказує, що більше жодних оплат з боку Відповідача не надходило на виконання умов Договору.

Відповідно до ст. 222 Господарського кодексу України Позивач направив Відповідачу претензію вих. № 750 від 31.07.2019р., в якій вказав на порушення Відповідачем умов Договору, вказав суму заборгованості та повідомив про відмову від укладення Додаткової угоди № 1 до Договору у зв`язку із невиконанням ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖ1-КРЕМЕНЧУК» певних передбачених Договором грошових зобов`язань.

На претензію Позивача Відповідач надав відповідь вих. № 80 від. 28.08.2019 р., якою визнав факт господарських правовідносин з Позивачем, факт кредиторської заборгованості, наголосив на важку фінансову ситуацію та зазначив, у разі налагодження ситуації на ринку електричної енергії виконає взяті на себе зобов`язання, не вказуючи конкретних строків виконання.

Позивач, вважаючи свої права порушеними, звернувся до суду із даною позовною заявою про стягнення з Відповідача заборгованості за Договором на загальну суму 500 000,00 грн.

Розглянувши справу суд 2 липня 2020 року позовні вимоги задовольнив повністю і стягнув з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кліар Енерджі-Кременчук" на користь Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 500000,00 грн. - заборгованості за договором про соціально-економічну співпрацю б/н від 16.08.2018р., 7500,00 грн. - витрат  по сплаті судового збору.

Але це не сподобалося так званим друзям Ю.Шаповалова і вони подали апеляцію.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2020 р. рішення Господарського суду Полтавської області від 02.07.2020р. скасовано та ухвалено нове рішення, яким позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» на користь Ковалівської сільської ради 250 000,00 грн., в іншій частині позовних вимог відмовлено.

Але і ця сума показалася ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» завеликою.

24.11.2020 р. фірма звернулася з касаційною скаргою на постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2020р. у справі, у якій просить скасувати вказане судове рішення і ухвалити нове рішення, яким у позові відмовити повністю.

Ухвалою Верховного Суду від 03.12.2020 року у справі відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Кліар Енерджі-Кременчук» на постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2020р.

Тепер "Кліар Енерджі-Кременчук" забажала розстрочки, але...

Зрозумівши, що кошти платити треба 14.12.2020 року до Господарського суду Полтавської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кліар Енерджі-Кременчук" надійшла заява про розстрочку виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2020р. по справі.

В обґрунтування заяви про розстрочку виконання рішення заявник зазначає наступне:

Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основними видами діяльності ТОВ "КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК" є виробництво електроенергії та торгівля нею, виробництво газу та торгівля ним через місцеві (локальні) трубопроводи.

Постановою НКРЕКП від 11.01.2018р. №30 ТОВ "КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК" встановлено "зелений" тариф" на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії до 01.01.2030 року.

Зважаючи на специфіку діяльності, основними контрагентами заявника є Державне підприємство «ЕНЕРГОРИНОК» (далі - ДП "ЕНЕРГОРИНОК») та Державне підприємство «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (далі - ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ»).

31.01.2018 року між ДП «ЕНЕРГОРИНОК» та ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ- КРЕМЕНЧУК» було укладено Договір №14782/01, відповідно до п. 1.1. якого Відповідач зобов`язується продавати, а ДП «ЕНЕРГОРИНОК» зобов`язується купувати електроенергію, вироблену ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК» та здійснювати її оплату відповідно до умов Договору. Додатковою угодою №14783/01 від 31.01.2018 року та Додатковою угодою №16241/01 від 28.12.2018 року були внесені зміни до положень Договору №14782/01 від 31.01.2018 року.

Також, Додатковою угодою №132/01 від 30.06.2019 року з метою реалізації вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» було внесено зміни до договору №14782/01 від 31.01.2018 року, що передбачало заміну сторони Договору з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» на ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ». Наступні зміни до Договору №14782/01 від 31.01.2018 року були внесені Додатковою угодою №437/01/20 від 12.03.2020 року, укладеною між ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» та ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК».

Як відомо із засобів масової інформації, ДП «ЕНЕРГОРИНОК» та ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» мають велику заборгованість перед всіма енергетичними підприємствами, в тому числі і перед ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК».

Заявник зазначає, що ДП «ЕНЕРГОРИНОК» не здійснив остаточний розрахунок із Відповідачем за 2019 рік, а ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» не сплатив ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК» за надані послуги з постачання енергії за період з березня по липень 2020 року.

Заборгованість ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» перед ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК» підтверджується Актом звірки розрахунків станом на 31.10.2020 року, направленим Відповідачу ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» електронною поштою. Однак, з огляду на те, що ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» має велику кількість контрагентів, ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК» не було на даний час отримано письмовий підписаний варіант.

Заявник стверджує, здійснена даними підприємствами часткова оплата за надані у жовтні та листопаді 2020 року послуги з постачання енергії не покриває собівартості виробництва електричної енергії, що разом із наявною кредиторською заборгованістю створює фактори збитковості підприємства.

В свою чергу, 17.06.2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», метою якого є повне погашення заборгованості, що Утворилася на оптовому ринку електричної енергії України. Даним законом передбачено заходи щодо погашення заборгованості та встановлено процедури взаєморозрахунків за договорами із підприємствами.

На підтвердження скрутного становища заявник надає фінансовий звіт малого підприємства від 01.10.2020 р.

Заявник зазначає, що Постановою Кабінету Міністрів України "про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19 p 12.03.2020 р. на всій території України встановлено карантин. Даною постановою було введено обмеження щодо звичного функціонування підприємств, установ та організацій, а також введено обмеження щодо використання міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного транспорту, що безпосередньо вплинуло на здійснення суб`єктами господарювання своєї діяльності.

ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК» вважає, що дані обставини істотно ускладнюють виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2020р. у справі №917/434/20.

У суді заяву друзів Шаповалова про розстрочку виконання постанови Східного апеляційного господарського суду було розглянуто і суд вважає, що заява не підлягає задоволенню.

Цю ухвалу суду позивач може оскаржити.

Нагадаємо, «Шаповалов делегував людей дізнатися про свої інтереси»: німецький інвестор вважає, що нардеп хотів знати, що отримає від його роботи на Деївському звалищі».

Цікава математика: німецький інвестор пропонував Кременчуку 670 тис грн / рік і 40% від діяльності на Деївці, а новий дає тільки 360 тис грн / рік

Тарифи для населення ростуть, а «Кліар Енерджі-Кременчук» отримує надприбутки і кидає крихти в міський бюджет: де справедливість?

 

Клим Соколов

 

 

 

Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!

Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube telegram Facebook Live
Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть слово, натисніть CTRL + Enter і відправте повідомлення в редакцію

Інші новини

Афиша Кременчуга
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.

Ми в Telegram

Підписатися