Кременчуцька газета
Четверг, 18 Липня 2024
Facebook Twitter Instagram Кременчуцька газета на Youtube threads telegram

 

 

Ви є тут

У КрНУ пройшли збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ)

15 листопада 2022 08:45

24 студентам КрНУ призначені стипендії Кременчуцької міської ради, шість студентів отримали їх за вагомі успіхи у навчанні та науковій роботі.

08 листопада 2022 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), на яких були присутні голови інститутських, факультетських та кафедральних товариств.

Розпочалися збори з виступу Першого проректора Володимира Никифорова , який запропонував підтримку студентам, аспірантам та молодим ученим у їхній науковій діяльності. Володимир Валентинович визначив організацію наукової роботи зі студентами в КрНУ, як важливий чинник ефективної професійної підготовки фахівців з вищою освітою та зазначив, що Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями, який проходить на базі КрНУ, отримав патронат Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Присутні заслухали доповідь керівника наукової діяльності НТСАМУ Солошич Ірини «Інформація про наукову діяльність НТСАМУ за 2021/2022 н. р.», в якій було відзначено, що наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених є одним із пріоритетних напрямків роботи університету.

За звітний період щорічну премію Президента України для молодих учених за роботу «Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів» отримали к. т. н., доц. кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою Ченчевая О. О., к. т. н., доц. кафедри машинобудування Шлик С. В., к. т. н., доц., фахівець НДЧ Лашко Є. Є. (№659/2021 від 16.12.2021 р.).

Минулий рік показав, що наш університет по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже молодим ученим к. т. н., доц. Коваль С. С., к. е. н., доц. Пряхіній К. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Додаток 2 до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопада 2020 р. №6).

Третю премію у конкурсі студентських робіт Полтавської облради «Від студентського самоврядування до самоврядування громад» отримав Комсомольський М., магістрант кафедри «Менеджмент» за наукову роботу «Використання механізму державно-приватного партнерства в сфері надання муніципальних послуг» (керівник Семеніхіна В. В., к.е.н., доц).

24 студентам КрНУ призначені стипендії Кременчуцької міської ради, шість студентів отримали їх за вагомі успіхи у навчанні та науковій роботі.

За 2021-2022 н. р. в нашому університеті було проведено 15 Міжнародних та Всеукраїнських заходів для студентів, аспіратів та молодих учених.

Відповідно до Листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» № 22.1/10-2646 від 17.11.2021 р., за підтримкою МОН України 2–4 червня 2022 р. проведено Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з 11 спеціальностей: «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Екологія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології», «Професійна освіта», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Філологія», «Цивільна безпека».

Конкурсна комісія розглянула 437 студентських наукових робіт (641 студент), що надійшли з 28 країн світу (Англії, Австрії, Албанії, Болгарії, Грузії, Естонії, Іспанії, Ізраїлю, Італії, Індії, Казахстану, Китаю, Литви, Латвії, Марокко, Малайзії, Нідерландів, Німеччини, Пакистану, Польщі, Словенії, Сербії, Словаччини, Сполучених Штатів Америки, Турції, України, Франції, Чехії), 141 закладів вищої освіти (73 ЗВО України, 68 закордонних ЗВО). До організації змагання долучились престижні закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща) та ін.

Визначено 160 робіт переможців, автори яких нагороджено дипломами І-ІІІ ступенів, з них 39 наукових робіт з КрНУ. Інформацію про конкурс було розміщено на сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти України.

У КрНУ вперше згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» пройшов Міжнародний студентський професійний творчий конкурс «Видавнича журналістика». Серед іноземних учасників були представники освітніх установ Азербайджану, Італії, Литви, Польщі, Франції, Швеції.

Традиційно у 26-27 квітня 2021 року в КрНУ проходила ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (Посвідчення УкрІНТЕІ від 08.11.2021 р. № 911). Для участі в конференції заявлено 310 наукових доповідей, у тому числі з 9 країн світу, а також 76 учасника з 31 ЗВО України, дійсні члени Полтавської філії Малої академії науки України; Кременчуцький медичний коледж м. Кременчука. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць. Інформацію про конфернцію було розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти України.

19-20 травня 2022 р. на базі навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій проходила XIX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації». Співорганізатором конференції виступила Українська асоціація інженерів-електриків (УАІЕ).

У КрНУ створено інноваційний ХАБ, розроблено положення про його діяльність. Загалом наші молоді науковці взяли участь у 87 конференціях. Студенти в співавторстві з ученими університету протягом навчального року підготували й опублікували 449 наукових статей і тез доповідей, у тому числі понад 110 – самостійно.

Усі заходи постійно висвітлюються на сайті університету та у засобах масової інформації. Університет співпрацює з Управлінням освіти м. Кременчук. На базі університету щороку проходять міські засідання Малої академії наук і Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.

Під час виступу голова студентського профкому Ілля Баранник визначив важливість фінансової підтримки молодих учених.

Голова студентської ради Єва Жилова-Вельтер запропонувала проводити спільні заходи та співпрацю із НТСАМУ.

Керівник наукової діяльності НТСАМУ Солошич Ірина повідомила про те, що голова наукової діяльності НТСАМУ Збиранник Оксана за власним бажанням, а також згідно Положення щодо діяльності голови НТСАМУ припиняє свою діяльність, але залишається на посаді голови факультетського та кафедрального НТСАМУ. Оксана Збираник подякувала за набутий досвід роботи на даній посаді.

У ході зборів було обрано голову Ради НТСАМУ – Скребкову Ксенію. В своєму виступі кандидат на посаду голови Ради, зазначила щодо важливості розвитку Soft skills, тому відповідно необхідно запровадити додаткові тренінги із участю експертів з різних сфер, які були б цікаві здобувачам вищої освіти. Для виявлення потреб студентів щодо заняття науковою роботою, отриманні нових знань, Ксенія зауважила про необхідні впровадити опитування за допомогою соціальних мереж. В ході виступу голова студентської ради підтримала таку форму роботи та запропонувала допомогу у реалізації опитувань серед студентів. Під час виступу у Циган Раїси Іванівни з кафедри Облік і фінансів, виникло питання, наскільки пропозиція Скребкової Ксенії має наукове підґрунтя. Кандидат на посаду голови Ради НТСАМУ зазначила важливість отримання додаткових знань, з метою розвитку у науковій діяльності.

За підсумками виступу кандидата Ірина Солошич поставила на голосування питання, щодо узгодження кандидатури – Скребкової Ксенії, проголосували одноголосно.

Після обрання голови НТСАМУ, голови інститутських, факультетських і кафедральних НТСАМУ доповіли про результати роботи НТСАМУ за 2021-2022 роки, а також про плани діяльності на 2022-2023 роки.

Голова кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук, начальник науково-дослідної частини університету Латишева Вікторія наголосила щодо важливості популяризації наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти, аспірантів і молодих вчених, про необхідність залучати їх до реалізації наукових досліджень, проєктів (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності.

Кирило Вадурін, голова НТСАМУ кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки доповів щодо успіхів молодих науковців науковій діяльності та визначив перспективи її розвитку.

Хребтова Оксана, голова НТСАМУ кафедри систем автоматичного управління і електроприводу розповіла, що тільки знайомиться із посадою голови НТСАМУ кафедри, проте ведеться активна робота у залученні науковців до Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів.

Голова НТСАМУ кафедри інформатики і вищої математики Шліхар Вікторія розповіла про діяльність кафедри у 2021-2022 роках, а про досягненн студентів кафедри у науковій роботі. Також вона повідомила, що ведеться активна діяльність щодо залучення здобувачів вищої освіти до написання наукових робіт.

Голова товариства кафедри автомобілів та тракторів Черненко Сергій, визначив організацію наукової роботи зі студентами на кафедрі як важливий чинник ефективної професійної підготовки фахівців та побажав активізувати роботу в напрямку отримання грантів на наукові розробки. Також доповів про діяльність наукового студентського гуртка.

Голова НТСАМУ кафедри перекладу Пономаренко Олена виступила за підтримку зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів і молодих вчених вітчизняних та зарубіжних ЗВО та розповіла, яким чином студенти першокурсники залучається до наукової діяльності.

Голова НТСАМУ кафедри економіки Яковенко Ярослава зазначила, що активне залучення першокурсників до наукової діяльності розвиває в них soft skills, що в умовах сьогодення є актуальним питанням для молоді.

Циган Раїса, представник кафедри обліку і фінансів, наголосила про активне залучення до наукової діяльності як аспірантів так і здобувачів вищої освіти. Із студентами проводиться активна популяризація щодо написання наукових робіт. Також було зачитано звіт про діяльність кафедри протягом 2021-2022 років.

Голова НТСАМУ факультету економіки і управління та кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу і туризму Збиранник Оксана доповіла про основні напрями діяльності в науковій роботі кафедри, зазначивши про використання різних форм роботи із здобувачами вищої освіти першого курсу. Також, вона наголосила, що потрібно активно залучати кураторів груп на початку роботи зі студентами перших курсів та створювати тематичні наукові гуртки.

Літвінова Ольга, голова НТСАМУ кафедри психології, педагогіки та філософії зазначила, щодо активної діяльності у різних сферах наукової роботи, кафедра активно залучає здобувачів вищої освіти до наукової діяльності та популяризує академічну доброчесність. Таку форму роботи планують і надалі використовувати на 2022-2023 роки.

Завідувач кафедри лінгводидактики та журналістики Ксенія Сізова доповіла про успіхи діяльності кафедри у науковій сфері, про організацію наукових гуртків, а також про залучення здобувачів вищої освіти до активної наукової діяльності.

Бажаємо новообраному керівництву та членам НТСАМУ плідної роботи, нових здобутків в науці, гідно тримати першість за кількістю призерів конкурсів та загальних показників науково-дослідної роботи серед закладів вищої освіти України.

Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених
д. пед. н., доц. Ірина СОЛОШИЧ
Голова Ради товариства студентів, аспірантів та молодих учених
Ксенія СКРЕБКОВА


"Кременчуцька газета" в соціальних мережах!
Будьте нашими підписниками... і одними з перших дізнавайтесь, що відбувається в Кременчуці та на Полтавщині, а також про резонансні події в Україні.
Не втрачайте шанс читати «гарячі» і цікаві новини першими!
Підписуйтесь на нас:  
Facebook: https://www.facebook.com/kremenchuckagazeta/
Instagram: https://www.instagram.com/kg.ua/
Telegram: https://t.me/kgua_news


Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!

Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube telegram Facebook Live
Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть слово, натисніть CTRL + Enter і відправте повідомлення в редакцію

Інші новини

Афиша Кременчуга
Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.

Ми в Telegram

Підписатися